Advarsel Cookies bruges på denne hjemmeside til at give den bedste brugeroplevelse. Hvis du fortsætter, antager vi, at du accepterer at modtage cookies fra dette websted. OK
Forventet leveringsdato inden for Danmark - Hurtig
: 07/02/2023 - 08/02/2023
| Standard
: 13/02/2023 - 15/02/2023

Betingelser og Vilkår

Ved at bruge denne webside - puzzlesprint.com, som ejes af 24print LTD (Registreret i Riga, Letland, firmaregistreringsnummer: 40103173075) udførende forretning som PuzzlesPrint (“PuzzlesPrint”, “vi”, “os”, “vor”), erklærer du dig enig i, at være juridisk bundet af disse betingelser, som vil træde i kraft straks efter din første brug af dette site. Hvis du ikke erklærer dig enig i at være juridisk bundet af alle de følgende betingelser, så træd ikke ind PuzzlesPrint.

Beskrivelse af varer og services på PuzzlePrint side er præcise og så opdaterede, som vi er i stand til. Vi gør vores bedste for at rette fejl, så snart vi bliver opmærksomme på disse.

Intellektuel Ejendom

Denne hjemmeside drives af PuzzlesPrint. PuzzlesPrint ejer alt indholdet på denne hjemmeside, inklusiv, men ikke begrænset til, billeder, bannere og tekst. Det er ulovligt at bruge indholdet på denne side, uden tilladelse fra PuzzlePrint.

Ophavsret

Ved at uploade et billede til vores server, accepterer du, at du har en skriftlig tilladelse fra ejeren til at bruge billedet. Du kan på ingen måde holde PuzzlePrint ansvarlig for ophavsretsproblemer, som måtte ske på baggrund af dette.

Billedet uploadet

PuzzlesPrint vil gøre deres bedste for at levere et produkt, så tæt på det bestilte billede som muligt. PuzzlePrint kan ikke gøres ansvarlig for det endelige resultat, hvis billedet givet har været af dårlig kvalitet og ikke passende til print. vi vil gøre vores bedste for at give dig produkter af høj kvalitet, men vi kan ikke være ansvarlige for slutproduktet, hvis du har givet et billede i lav opløsning. Det er dit ansvar at være sikker på, at alle farver, størrelser og beskæringsområder er taget højde for. Eftersom ikke to skærme er ens, vil den endelige farve muligvis være en smule anderledes fra hvad du har set på din skærm. PuzzlePrint kan ikke holdes ansvarlig for farveforskelle. PuzzlePrint vil printe billedet nøjagtig som det er modtaget fra dig, medmindre andre angivelelser er givet. Vi er i vores ret til at offentliggøre dit puslespil, når det er færdigt i vores hjemmeside galleri, Instagram, Facebook eller Twitter.

Retten til at nægte et billede

PuzzlesPrint har ret til at nægte at printe billeder, som er i meget lav kvalitet eller ikke matcher vores forretningsmoral og principper. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, racistiske billeder, porno, dårlige billeder, amorale eller illegalt materiale.

Betaling

Alle ordrer skal betales forud via kurven ved at bruge PayPal eller via Braintree.

Tab eller skade

PuzzlesPrint vil ikke være ansvarlige for tab eller skade på dit produkt under transport, udover værdien af fakturaen og hvad du har betalt os.

Bemærkning om produktindpakning

Gælder for alle produkter undtaget kort- og bakkepuslespil:

Hvis du bestiller op til 25 puslespil, så vil hvert puslespil komme i en separat forsendelsesboks. Bemærk venligst - ordrer på 25 eller flere puslespil bliver sendt med puslespillene brudt op i stykker, pakket i plastikposer og med boksene skilt ad.

Fragt Pålidelighed

PuzzlesPrint er ikke ansvarlige for:

  • Fejl begået af DHL, UPS eller andre fragtmænd
  • Fejl lavet af kunden, da adressen skulle skrives ind

Fejl og mangler

Hvis det endelige produkt ikke stemmer overens med dine forventninger, skal PuzzlePrint underrettes indenfor 24 timer.

Ekstra gebyrer

Forsendelser uden for EU kan medføre toldgebyrer og/eller GST afhængigt af destinationslandet. Gebyret kan variere afhængigt af ordreværdi, landegrænser og andre faktorer baseret på selve produktet. Slutkunden er ansvarlig for disse gebyrer. Eventuelle/alle gebyrer betales til det relevante toldagentur af slutkunden.

Afbestilling af en ordre

Vores hovedmål er at sikre fuldstændig tilfredshed med vores produkter. Mens vi tager stor omhu i emballering af din ordre til en vellykket levering, sker der ulykker. I alle tilfælde, hvor produktet er beskadiget eller har andre visuelle fejl, bedes du kontakte os via e-mail for at få komplette instruktioner om, hvordan du modtager en erstatning.

Vi kan ikke udstede en refusion eller sende dig en erstatning, hvis:

  • Farverne ikke stemmer overens med det, du ser på din computerskærm
  • Hvis et stykke puslespil er tabt
  • Hvis du ikke mere ønsker produktet

Hvis du af en eller anden grund har brug for at annullere en ordre efter at have indsendt den, bedes du straks kontakte os via e-mail. Husk, hvis din ordre allerede er produceret, kan vi ikke annullere og refundere prisen, som følge af EU DIREKTIV 2011/83 / EU se nedenfor.

Retten til at trække sig fra kontrakt gælder ikke for følgende slags varer:

49. Der bør være visse undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret for såvel aftaler om fjernsalg som aftaler indgået uden for fast forretningssted. Fortrydelsesret vil kunne være uhensigtsmæssig, f.eks. på grund af bestemte varers eller tjenesteydelsers karakter. Det gælder f.eks. i forbindelse med vin, som leveres længe efter en aftales indgåelse, og hvor aftalen er genstand for spekulation, idet værdien afhænger af markedskonjunkturerne (»vin en primeur«). Fortrydelsesretten bør hverken finde anvendelse for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg, såsom gardiner syet efter mål, eller for f.eks. levering af brændstof, der er en vare, som det i sagens natur ikke er muligt efter leveringen at adskille fra andre varer. Gives forbrugeren en fortrydelsesret, vil det endvidere kunne være uhensigtsmæssig for så vidt angår visse tjenesteydelser, hvor aftalens indgåelse indebærer, at der afsættes kapacitet, som den erhvervsdrivende kunne finde det vanskeligt at anvende, hvis en fortrydelsesret udøves. Dette ville f.eks. være tilfældet, når der foretages reservationer på hoteller eller i forbindelse med ferieboliger eller kulturelle begivenheder eller sportsbegivenheder.

Hvordan vi kan kontaktes

Hvis du har nogen spørgsmål, så kontakt os ved at bruge live chat, eller send os en e-mail til os på : info(at)puzzlesprint.com