Advarsel Cookies bruges på denne hjemmeside til at give den bedste brugeroplevelse. Hvis du fortsætter, antager vi, at du accepterer at modtage cookies fra dette websted. OK

GRATIS fragt i Danmark, hvis du bestiller 2 eller flere puslespil!

Retunering og afbestilling

Vores hovedmål er at sikre fuldstændig tilfredshed med vores produkter. Mens vi tager stor omhu i emballering af din ordre til en vellykket levering, sker der ulykker. I alle tilfælde, hvor produktet er beskadiget eller har andre visuelle fejl, bedes du kontakte os via e-mail for at få komplette instruktioner om, hvordan du modtager en erstatning.

Vi kan ikke udstede en refusion eller sende dig en erstatning, hvis:

• Farverne ikke stemmer overens med det, du ser på din computerskærm

• Hvis et stykke puslespil er tabt

• Hvis du ikke mere ønsker produktet

Afbestilling af en ordre

Hvis du af en eller anden grund har brug for at annullere en ordre efter at have indsendt den, bedes du straks kontakte os via e-mail. Husk, hvis din ordre allerede er produceret, kan vi ikke annullere og refundere prisen, som følge af EU DIREKTIV 2011/83 / EU se nedenfor.

Retten til at trække sig fra kontrakt gælder ikke for følgende slags varer:

49. Der bør være visse undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret for såvel aftaler om fjernsalg som aftaler indgået uden for fast forretningssted. Fortrydelsesret vil kunne være uhensigtsmæssig, f.eks. på grund af bestemte varers eller tjenesteydelsers karakter. Det gælder f.eks. i forbindelse med vin, som leveres længe efter en aftales indgåelse, og hvor aftalen er genstand for spekulation, idet værdien afhænger af markedskonjunkturerne (»vin en primeur«). Fortrydelsesretten bør hverken finde anvendelse for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg, såsom gardiner syet efter mål, eller for f.eks. levering af brændstof, der er en vare, som det i sagens natur ikke er muligt efter leveringen at adskille fra andre varer. Gives forbrugeren en fortrydelsesret, vil det endvidere kunne være uhensigtsmæssig for så vidt angår visse tjenesteydelser, hvor aftalens indgåelse indebærer, at der afsættes kapacitet, som den erhvervsdrivende kunne finde det vanskeligt at anvende, hvis en fortrydelsesret udøves. Dette ville f.eks. være tilfældet, når der foretages reservationer på hoteller eller i forbindelse med ferieboliger eller kulturelle begivenheder eller sportsbegivenheder.